วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

วิธีการใช้งาน ติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์โทรศัพท์ไอพี (VoIP)
วิธีการติดตั้งร่วมกับตู้สาขา (IP PBX) และติดตั้งแบบเดี่ยว (IP Dialing)
Linksys และ GrandStream

วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

โพสต์โดย sys2u เมื่อ อาทิตย์ 12 ต.ค. 2008 10:18 am

รูปภาพ วิธีการติดตั้ง GrandStream HT-503 เพื่อทำงานเป็น VoIP-PSTN และ PSTN-VoIP Gateway
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1) รูปภาพ ดาวน์โหลด
โดย ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร


คำถาม
 1. ถ้าต้องการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ GrandStream HT-503 เพื่อให้ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway และ PSTN-VoIP Gateway จะต้องเซ็ทอัพค่าอย่างไรบ้าง?

คำตอบ
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ GrandStream HT-503 ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอีกรูปแบบ นั่นคือ การติดตั้งให้ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway ด้วยสาเหตุที่อุปกรณ์ GrandStream HT-503 มี 1 พอร์ท FXS และ 1 พอร์ท FXO ดังนั้นทำให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้งานในการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบโทรศัพท์แบบไอพี (VoIP) และระบบโทรศัพท์แบบอนาล็อคปกติ (PSTN – Public Switched Telephone Network)

* ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSTN ใน WikiPedia http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Swi ... ne_Network

การประยุกต์ใช้งานนี้เราใช้อุปกรณ์ GrandStream HT-502 และ GrandStream HT-503 โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ HT-502 (พอร์ท Phone) ณ สาขาในกรุงเทพมหานคร และติดตั้ง HT-503 (พอร์ท Line) ณ สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านตู้สาขาฝั่งเบอร์ภายใน (Extension Line)

รูปภาพ

รูป ทดสอบการติดตั้ง GrandStream HT-502 และ HT-503 เพื่อทำ VoIP-PSTN และ PSTN-VoIP Gateway


การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
 1. ทดสอบในส่วนของ ‘VoIP-To-PSTN’ (หมายเลข 1 ไปยัง หมายเลข 2) โดยการโทรศัพท์แบบไอพีจากอุปกรณ์ HT-502 (พอร์ท Phone) ณ สาขา กรุงเทพมหานคร เข้าไปยังอุปกรณ์ HT-503 (พอร์ท Line) เพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังตู้สาขา ณ สำนักงานเชียงใหม่
 2. ทดสอบในส่วนของ ‘PSTN-To-VoIP’ (หมายเลข 2 ไปยัง หมายเลข 1) โดยการโทรศัพท์แบบสายภายใน (Extension Line) จากตู้สาขา ณ สำนักงานเชียงใหม่ ไปยังอุปกรณ์ HT-503 (พอร์ท Line) จากนั้น รอสัญญาณเพื่อโทรศัพท์แบบไอพี ไปยังอุปกรณ์ HT-502 (พอร์ท Phone) ณ สาขา กรุงเทพมหานครข้อมูลเบื้องต้นก่อนการติดตั้ง
 1. สำหรับการสมัครเพื่อใช้บริการของผู้ให้บริการ VOIP จะไม่อธิบายในบทความนี้ โดยท่านสามารถสมัครใช้บริการได้ดังนี้
  1. http://www.mouthmun.com - Ji-Net (บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด)
  2. http://www.totnetcall.com - TOT (บมจ.ทีโอที)
  3. http://www.cat2call.com - CAT (บมจ.กสท โทรคมนาคม)
  4. http://www.truenettalk.com - True NetTalk (บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต)
 2. ผู้ให้บริการ VOIP ที่ใช้ในการทดสอบ คือ http://www.Mouthmun.com โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  1. เบอร์สาขา กรุงเทพมหานคร = ‘0086378226’
  2. เบอร์สำนักงาน เชียงใหม่ = ‘0087493637’
 3. สำหรับอุปกรณ์ GrandStream HT-502 จะมี 2 พอร์ท FXS แต่สำหรับ GrandStream HT-503 จะมี 1 พอร์ท FXS / 1 พอร์ท FXO โดยอุปกรณ์ทดสอบจะเป็นการประยุกต์ใช้งาน GrandStream HT-503 ในพอร์ท FXO และ GrandStream HT-502 ในพอร์ท FXS
ขั้นตอนที่ 1 - เตรียมอุปกรณ์ GrandStream HT-502 ณ สาขา กรุงเทพมหานคร (หมายเลขที่ 1)
 1. เสียบเครื่องโทรศัพท์เข้าไปยังพอร์ท ‘Phone’ ของอุปกรณ์ GrandStream HT-502
 2. เสียบสายแลน RJ-45 เข้าไปยังพอร์ท ‘WAN’ ของอุปกรณ์ HT-502 เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ Router ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 3. สังเกตสัญญาณไฟแสดงสถานะที่อุปกรณ์ HT-502 ที่สถานะ ‘POWER’ และ ‘WAN’ จะต้องติดสว่างทั้ง 2 ตำแหน่ง


ขั้นตอนที่ 2 - ติดตั้งค่า VOIP บนอุปกรณ์ GrandStream HT-502 ณ สาขา กรุงเทพมหานคร
 1. ยกหูเครื่องโทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม ‘ *** ’ (กดปุ่ม Star จำนวน 3 ครั้ง) เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษ ท่านสามารถกดเลือกเมนูที่ต้องการ เช่น 02, 12 หลังจากนั้น กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ‘ # ’ เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
 2. กดเลือกเมนูเพื่อบอกค่า IP Address ปัจจุบันของ GrandStream HT-502 โดยกดเมนู ‘02’ ระบบจะตอบค่า IP Address ปัจจุบันของเครื่องกลับมา เช่น 192.168.1.69 เป็นต้น (*กรุณาจด IP Address ดังกล่าวลงในกระดาษหรือสมุดบันทึก)
 3. กดเครื่องหมาย ‘ # ’ เพื่อกลับมายังเมนูหลัก จากนั้นกดเมนู ‘ 12 ’ และตามด้วย ‘ 9 ’ เพื่อเปิดการทำงาน ‘ WAN PORT WEB ACCESS ’ (เพื่อให้ท่านสามารถติดตั้งอุปกรณ์ GrandStream HT-502 ผ่าน WAN Port ได้)
 4. กดเครื่องหมาย ‘ # ’ เพื่อกลับมายังเมนูหลัก จากนั้นกดเมนู ‘ 99 ’ และตามด้วย ‘ 9 ’ เพื่อบันทึกการติดตั้งและ Reboot อุปกรณ์ GrandStream HT-502
 5. เมื่ออุปกรณ์ GrandStream HT-502 กลับมาพร้อมทำงานแล้ว จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วพิมพ์ ‘IP ADDRESS’ ที่ได้จากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ระบบจะแสดงหน้าจอ configuration ของ GrandStream HT-502 จากนั้นพิมพ์รหัสผ่าน ‘admin’ และกดปุ่ม ‘Login’
 6. ท่านจะพบหน้า ‘STATUS’ จากนั้นกดไปที่เมนู ‘FXS PORT1’


  รูปภาพ


  http://www.mouthmun.com - Ji-Net (บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด)

 7. ที่เมนู ‘FXS PORT1’ กำหนด
  - Account Active = ‘Yes’
  - SIP Server = ‘voip.mouthmun.com’ (* ค่านี้เป็นการกำหนดเฉพาะ Mounthmun เท่านั้น)
  - Outbound Proxy = ‘voip.mouthmun.com’
  - SIP User ID = ‘0086378226’ (ระบุหมายเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 10 หลัก)
  - Authenticate ID = ‘0086378226’ (ระบุหมายเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 10 หลัก)
  - Authenticate Password = ‘xxxxxxxxx’ (ระบุรหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)
  - Use DNS SRV = ‘Yes’
  - SIP Registration = ‘Yes’
  - Outgoing Call without Registration = ‘No’
  - Register Expires = ‘240’ หรือ ‘3600’


  รูปภาพ

  - จากนั้นกดปุ่ม ‘Update’ เพื่อบันทึกข้อมูล (*ข้อควรระวัง ท่านจะต้อง ‘Update’ และ ‘Reboot’ ทุกครั้งที่แก้ไขพารามิเตอร์)
  - จากนั้นกดปุ่ม ‘Reboot’ เพื่อรีบู๊ตอุปกรณ์
  - สิ้นสุดการติดตั้งค่า GrandStream HT-502 สำหรับ สาขา กรุงเทพมหานคร (หมายเลขที่ 1)


ขั้นตอนที่ 3 - เตรียมอุปกรณ์ GrandStream HT-503 ณ สำนักงาน เชียงใหม่ (หมายเลขที่ 2)
 1. เสียบเครื่องโทรศัพท์เข้าไปยังพอร์ท ‘Phone’ ของอุปกรณ์ GrandStream HT-503
 2. เสียบสายแลน RJ-45 เข้าไปยังพอร์ท ‘WAN’ ของอุปกรณ์ HT-503 เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ Router ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 3. สังเกตสัญญาณไฟแสดงสถานะที่อุปกรณ์ HT-503 ที่สถานะ ‘POWER’ และ ‘WAN’ จะต้องติดสว่างทั้ง 2 ตำแหน่ง


ขั้นตอนที่ 4 - ติดตั้งค่า VOIP บนอุปกรณ์ GrandStream HT-503 ณ สำนักงาน เชียงใหม่ (หมายเลขที่ 2)
 1. ยกหูเครื่องโทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม ‘ *** ’ (กดปุ่ม Star จำนวน 3 ครั้ง) เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษ ท่านสามารถกดเลือกเมนูที่ต้องการ เช่น 02, 12 หลังจากนั้น กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ‘ # ’ เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
 2. กดเลือกเมนูเพื่อบอกค่า IP Address ปัจจุบันของ GrandStream HT-503 โดยกดเมนู ‘02’ ระบบจะตอบค่า IP Address ปัจจุบันของเครื่องกลับมา เช่น 192.168.1.69 เป็นต้น (*กรุณาจด IP Address ดังกล่าวลงในกระดาษหรือสมุดบันทึก)
 3. กดเครื่องหมาย ‘ # ’ เพื่อกลับมายังเมนูหลัก จากนั้นกดเมนู ‘ 12 ’ และตามด้วย ‘ 9 ’ เพื่อเปิดการทำงาน ‘ WAN PORT WEB ACCESS ’ (เพื่อให้ท่านสามารถติดตั้งอุปกรณ์ GrandStream HT-503 ผ่าน WAN Port ได้)
 4. กดเครื่องหมาย ‘ # ’ เพื่อกลับมายังเมนูหลัก จากนั้นกดเมนู ‘ 99 ’ และตามด้วย ‘ 9 ’ เพื่อบันทึกการติดตั้งและ Reboot อุปกรณ์ GrandStream HT-503
 5. เมื่ออุปกรณ์ GrandStream HT-503 กลับมาพร้อมทำงานแล้ว จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วพิมพ์ ‘IP ADDRESS’ ที่ได้จากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ระบบจะแสดงหน้าจอ configuration ของ GrandStream HT-503 จากนั้นพิมพ์รหัสผ่าน ‘admin’ และกดปุ่ม ‘Login’
 6. ท่านจะพบหน้า ‘STATUS’ จากนั้นกดไปที่เมนู ‘FXO PORT’

  รูปภาพ


  http://www.mouthmun.com - Ji-Net (บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด)

 7. ที่เมนู ‘FXO PORT’ กำหนด
  - Account Active = ‘Yes’
  - SIP Server = ‘voip.mouthmun.com’ (* ค่านี้เป็นการกำหนดเฉพาะ Mounthmun เท่านั้น)
  - Outbound Proxy = ‘voip.mouthmun.com’
  - SIP User ID = ‘0087493637’ (ระบุหมายเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 10 หลัก)
  - Authenticate ID = ‘0087493637’ (ระบุหมายเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 10 หลัก)
  - Authenticate Password = ‘xxxxxxxxx’ (ระบุรหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)
  - Use DNS SRV = ‘Yes’
  - SIP Registration = ‘Yes’
  - Outgoing Call without Registration = ‘Yes’
  - Register Expires = ‘240’ หรือ ‘3600’


  รูปภาพ


  - จากนั้นกดปุ่ม ‘Update’ เพื่อบันทึกข้อมูล (*ข้อควรระวัง ท่านจะต้อง ‘Update’ และ ‘Reboot’ ทุกครั้งที่แก้ไขพารามิเตอร์)
  - จากนั้นกดปุ่ม ‘Reboot’ เพื่อรีบู๊ตอุปกรณ์
  - สิ้นสุดการติดตั้งค่า GrandStream HT-503 สำหรับ สำนักงาน เชียงใหม่ (หมายเลขที่ 2)

  เพียงเท่านี้ครับ ท่านสามารถที่จะใช้งาน VoIP-PSTN และ PSTN-VoIP Gateway ได้อย่างสะดวกสบายครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการทดสอบการใช้งานในแต่ละส่วนทดสอบการใช้งาน VoIP-PSTN Gateway
โทรศัพท์จาก สาขา กรุงเทพมหานคร (VoIP) ไปยังสายภายในของตู้สาขา ณ สำนักงาน เชียงใหม่ (PSTN - Extension Line #207)

 1. ยกหูเครื่องโทรศัพท์ GrandStream HT-502 จากนั้นกดปุ่ม ‘0087493637#’ ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง ท่านจะได้ยินเสียง สัญญาณรับเป็นเสียงสั้นเพียง 1 ครั้ง จากนั้น ท่านจะได้รับเสียงสัญญาณยาว (Dial Tone) ของตู้สาขาปกติ ซึ่งเป็นสายภายในหมายเลข #207 ของสำนักงานเชียงใหม่

  จากนั้น ท่านสามารถใช้งานเสมือนเป็นสายภายในตู้สาขา ณ สำนักงานเชียงใหม่ได้ทันที โดยท่านสามารถกดเบอร์ภายในสำนักงานเชียงใหม่ หรือสามารถกดตัดออกเป็นสายนอก (CO Line) ที่เป็นเบอร์ รหัส ‘053’ ได้ทันที


ทดสอบการใช้งาน PSTN-VoIP Gateway
โทรศัพท์จาก สายภายในของตู้สาขา ณ สำนักงาน เชียงใหม่ (PSTN - Extension Line #207) ไปยัง สำนักงาน กรุงเทพมหานคร (VoIP)

 1. ยกหูเครื่องโทรศัพท์ที่เป็นสายภายใน (Extension Line) ณ สำนักงานเชียงใหม่ จากนั้นกดเบอร์ ‘207’ ซึ่งเป็นเบอร์สายภายในที่เชือมต่ออยู่กับ GrandStream HT-503 (พอร์ท FXO) ท่านจะได้ยินเสียง สัญญาณรับเป็นเสียงยาว 4 ครั้ง (สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ในหน้าติดตั้ง) จากนั้น ท่านจะได้รับเสียง สัญญาณยาว (Dial Tone) โทรศัพท์ไอพี (VOIP Dial Tone) ของ GrandStream HT-503 ซึ่ง ณ ขณะนี้ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ไอพีด้วยกัน หรือโทรศัพท์ต่างประเทศในอัตราแบบไอพีได้ทันที

  * อัตราโทรศัพท์ไอพีระหว่างประเทศจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไอพี
  http://www.mouthmun.com/?page=mouthfone_rate

  ในกรณีที่ที่ต้องการ โทรศัพท์แบบไอพีกลับมาที่ สาขา กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถกดเบอร์ ‘0086378226#’ ได้ทันที การประยุกต์ใช้งานสามารถติดตั้งระหว่างประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากอีกด้วย


เพียงเท่านี้ท่านสามารถใช้งานระหว่างบริการโทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN) และโทรศัพท์ไอพี (VoIP) ได้อย่างสะดวกสบายมากเลยทีเดียวครับ


รายการอุปกรณ์ในการทดสอบ
1. GrandStream HT-502 - Broadband Router with 2 Phone/Fax Ports, 2-Port 10/100 Mbps, T.38 Fax Over IP, QoS Support
2. GrandStream HT-503 - IP Analog Gateway with 1 FXS and 1 FXO, 2-Port 10/100 Mbps, T.38 Fax Over IP, QoS Support
จบบทความ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

โพสต์โดย lucifermax เมื่อ จันทร์ 10 ต.ค. 2011 11:31 am

ถ้าผมอยากไห้ โทร PSTN - VOIP แบบอัตโนมัติล่ะคับโดยการกดแค่เบอร์สายเข้ามาที่ 207 แล้วเราไม่ต้องกด เบอร์voip
lucifermax
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 06 ต.ค. 2011 9:47 am

Re: วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ จันทร์ 10 ต.ค. 2011 5:58 pm

lucifermax เขียน:ถ้าผมอยากไห้ โทร PSTN - VOIP แบบอัตโนมัติล่ะคับโดยการกดแค่เบอร์สายเข้ามาที่ 207 แล้วเราไม่ต้องกด เบอร์voipแบบนี้ต้องเชื่อมวงกันก่อนครับแบบ VPN ก่อน

แล้วลองอ่าานตามบอร์ดนี้ครับ / ถ้าต้องการเชื่อมต่อ SPA3102 VoIP เข้ากับ Analog PBX ?

เป็นการให้ ตู้ ฝั่ง Extension ไปดังที่ปลายทางได้เลย แต่ระบบรองรับต้องเชื่อม Network หากันก่อนนะครับ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

โพสต์โดย lucifermax เมื่อ อังคาร 11 ต.ค. 2011 8:54 am

ผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคับ เอาแบบว่า
- ตอนนี้ผมต่อวิธี GrandStream HT-503 (voip หมายเลข 5014) เข้ากับตู้สาขาเป็นเบอร์ภายในหมายเลข 20 อีกเครื่องหนึ่งอยู่อีก ที่นึง เป็นเครื่อง GrandStream HT-503 (voip หมายเลข 5015)

เวลาที่ยกเบอร์ภายในโทรไปที่เบอร์ 20 อยากให้มันไปดังที่เครื่อง GrandStream HT-503 (voip หมายเลข 5015)
เลยได้ไม อีกที่นึงมันอยู่ไกล้คงเป็นวง Lan เดียวกันไม่ได้
lucifermax
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 06 ต.ค. 2011 9:47 am

Re: วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ อังคาร 11 ต.ค. 2011 11:42 am

lucifermax เขียน:ผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคับ เอาแบบว่า
- ตอนนี้ผมต่อวิธี GrandStream HT-503 (voip หมายเลข 5014) เข้ากับตู้สาขาเป็นเบอร์ภายในหมายเลข 20 อีกเครื่องหนึ่งอยู่อีก ที่นึง เป็นเครื่อง GrandStream HT-503 (voip หมายเลข 5015)

เวลาที่ยกเบอร์ภายในโทรไปที่เบอร์ 20 อยากให้มันไปดังที่เครื่อง GrandStream HT-503 (voip หมายเลข 5015)
เลยได้ไม อีกที่นึงมันอยู่ไกล้คงเป็นวง Lan เดียวกันไม่ได้Link ที่ส่งไปให้ ใช้ SPA3102 ทำงานเป้น Forward ต่อที่ EXT PABX ส่ง ไปหา PAP2T ที่ปลายทางเลยนะครับแบบไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย


ฝั่ง HQ
HT-503 (voip หมายเลข 5014) ช่อง Line เข้า Extension 20 ของ PABX

ฝั่ง Br
HT-503 (voip หมายเลข 5015) ช่อง Phone หรือเปล่าครับ

ความต้องการคือ คนที่กดตัด 20 PABX ให้ไปดังที่ ฝั่ง Br HT-503 เลยใช่ไหมครับ
ลองดูตามนี้ครับ
1.0 การตั้งค่า GrandStream เพื่อทำ Forwarding กับ PABX
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

โพสต์โดย lucifermax เมื่อ อังคาร 11 ต.ค. 2011 3:05 pm

ตอนนี้ทำได้แล้วนะคับ แต่ติดปัญหาต้องที่ว่าโทรเข้าไปรับสาย เวลาพูดเสียมันขาดๆหายๆ พอว่างสายกดเข้าไปใหม่สายก็ไม่ว่างอีกเลยเหมือนสายค้างอ่ะคับ
lucifermax
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 06 ต.ค. 2011 9:47 am

Re: วิธีติดตั้ง GrandStream HT-503 ทำงานเป็น VoIP-PSTN Gateway

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ อังคาร 11 ต.ค. 2011 5:54 pm

lucifermax เขียน:ตอนนี้ทำได้แล้วนะคับ แต่ติดปัญหาต้องที่ว่าโทรเข้าไปรับสาย เวลาพูดเสียมันขาดๆหายๆ พอว่างสายกดเข้าไปใหม่สายก็ไม่ว่างอีกเลยเหมือนสายค้างอ่ะคับคงเป็นที่ ระดับของเสียงลองปรับระดับ Codec ของเสียงดูครับ และแรงดัน ของ Line Voltage ฝั่ง HT-503 Hq ด้วยครับ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am


ย้อนกลับไปยัง ติดตั้งโทรศัพท์แบบไอพี VoIP ( Voice Over Internet Protocol)

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน