หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : ทดสอบ WUSB-1000G2 ทำงานแบบ Bridge + Soft AP

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 15 มิ.ย. 2010 10:30 am
โดย sys2u
รูปภาพ TV : ทดสอบ WUSB-1000G2 ทำงานแบบ Bridge + Soft AP
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

TV : ทดสอบ WUSB-1000G2 ทำงานแบบ Bridge และกระจายสัญญาณต่อแบบ Soft AP โดยใช้งาน WUSB-1000G2 จำนวน 2 ตัว เขื่อมต่อกับเครื่อง PC จากนั้นจะนำเอา WUSB-1000G1 ตัวที่ 1 ไปทำการ Bridge สัญญาณ Internet มาจากเครื่องไร้สายหลักที่กระจายอยู่ + จากนั้นก็จะนำเอา WUSB-1000G2 ตัวที่ 2 มาทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณโดยทำงานเป็น Access Point อีกต่อหนึงครับ