หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : ทดสอบระดับความแรงสัญญาณของ SYS2U WUSB-1000G2, 1000 mW

โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ 08 พ.ค. 2010 12:03 pm
โดย sys2u
รูปภาพ TV : ทดสอบระดับความแรงสัญญาณของ SYS2U WUSB-1000G2, Hi-Power 1000 mW (30 dBm), 54 Mbps Wireless-G USB Network Adapter + 7 dBi Omni Antenna + Stand
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

แกะกล่อง ทดสอบ ทดสอบระดับความแรงสัญญาณไร้สายด้วย อุปกรณ์ ตัวรับสัญญาณ SYS2U WUSB-1000G2 - Hi-Power 1000 mW (30 dBm), 54 Mbps Wireless-G USB Network Adapter + 7 dBi Omni Antenna + Stand ซึ่งสามารถรับสัญญาณสูงมากเมื่อเทียบกับตัวรับสัญญาณที่ติดตั้งมาบน Notebook ซึ่งสัญญาณที่แสดงใช้โปรแกรม NetStrumber ในการทดสอบ