หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : วิธีการติดตั้ง SYS2U OWK-0017 - ALL-IN-ONE AP KIT

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 25 พ.ย. 2009 10:17 pm
โดย sys2u
รูปภาพ TV : วิธีการติดตั้ง SYS2U OWK-0017 - ALL-IN-ONE AP KIT
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร


วิธีการติดตั้ง SYS2U OWK-0017 - All-IN-One AP Kit โดยอุปกรณ์ในชุดประกอบไปด้วย Linksys WRT54GL + SYS2U PPOE-01 - Passive Power over Ethernet + SYS2U GL-BASE09-1EA เพื่อนำไปใช้งานสำหรับตืดตั้งภายในบ้าน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร