หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : แกะกล่อง Linksys WRT54GL - Wireless-G Router with Linux

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 25 พ.ย. 2009 10:15 pm
โดย sys2u
รูปภาพ TV : แกะกล่อง Linksys WRT54GL - Wireless-G Router with Linux
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร


แกะกล่อง อุปกรณ์ Broadband Router ไร้สาย 4 พอร์ท 10/100 Mbps รองรับสัญญาณไร้สาย ความเร็วสูง 54 Mbps (802.11g) สามารถเปลี่ยนเสาอากาศแบบภายนอกเพื่อการเชื่อมต่อระยะไกล *สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ DD-WRT หรือ Tomato Top Seller !