หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : แกะกล่อง UBiQUi BULLET-M5HP, Hi-Power 150 Mbps AP

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 21 ต.ค. 2009 2:16 am
โดย sys2u
รูปภาพ TV : แกะกล่อง UBiQUi BULLET-M5HP, Hi-Power 150 Mbps AP, ความเร็วจริง 95+ Mbps !
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร  • วิดีโอแกะกล่อง (Unbox) พร้อมนำการเชื่อมต่อเบื้องต้นของอุปกรณ์ UBiQUi BULLET-M5HP (5 GHz), 25 dBm (316 mW) แกะกล่องอุปกรณ์ UBiQUi BULLET-M5HP ย่านความถี่ 5 GHz ที่กำลังส่ง 25 dBm (316 mW) พร้อมวิธีการติดตั้งร่วมกับเสาอากาศภายนอกของ TACTIO ทดสอบจริงที่ความเร็วสูงสุด 90+ Mbps !

    รายละเอียดอุปกรณ์ :UBiQUiTi BULLET-M5HP-P ( SYS2U OWK-0016 ) อุปกรณฺ์เชื่อมต่อภายนอกอาคารไร้สายครบชุดแบบ จุดต่อจุด (Point-To-Point) ระยะทางในการเชื่อมต่อตั้งแต่ 10.0-20.0 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง 2 อาคาร (กระจายสัญญาณไร้สายภายนอกอาคารเท่านั้น) มาพร้อมชุดจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (PoE) จุดเด่นก็คือความเร็วในการเชื่อมต่อสูงมากที่สุดเท่าที่เคยทดสอบกัยอปุกรณ์ระดับ Consumer มาเลยทีเดียวครับ

    ภาพการทดสอบความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล BULLET-M5HP ความเร็ว 90+ Mbps

    รูปภาพ