หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : แกะกล่องอุปกรณ์ EOC-2610 Dual 10 dBi, 3.0-5.0 กม.

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 22 ก.ย. 2009 12:09 am
โดย sys2u
รูปภาพ TV : แกะกล่อง EnGenius EOC-2610 (2.4 GHz) Dual 10 dBi Embeded Antenna, ระยะทาง 3.0 - 5.0 กม
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร