หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : ทดสอบการเชื่อมต่อ PICO2 กับ PICO2HP โหมด AP-WDS

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 03 ก.ย. 2010 8:48 am
โดย sys2u
รูปภาพ TV : ทดสอบการเชื่อมต่อ PICO2 กับ PICO2HP โหมด AP-WDS
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

ทดสอบการเชื่อมต่อ PICO2 กับ PICO2HP โหมด AP-WDS - โดยการเชื่อมต่อด้วยโหมด AP WDS ระหว่าง PicoStation 2 กับ PicoStation 2HP โดยทดสอบความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลด้วย FileZilla FTP Client และ FileZilla FTP Server ได้ความเร็วสูงสุด 18+ Mbps