หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TV : แกะกล่อง GrandStream HT-503 - IP Analog Gateway

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 10 ส.ค. 2010 8:04 pm
โดย sys2u
รูปภาพ TV : แกะกล่อง GrandStream HT-503 - IP Analog Gateway with 1 FXS and 1 FXO
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

แกะกล่อง GrandStream HT-503 - IP Analog Gateway with 1 FXS and 1 FXO - อุปกรณ์ IP Analog Gateway รองรับการแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็น VOIP พร้อมด้วย 1 พอร์ท FXO, 1 พอร์ท FXS แบบ RJ-11, 2 พอร์ท 10/100 Mbps, รองรับมาตรฐาน T.38, QoS