หน้า 1 จากทั้งหมด 1

AirFiber ปรับแต่งตั้งค่า UbiQuiTi AF24

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 06 ส.ค. 2014 10:36 am
โดย vit_et07
รูปภาพ AirFiber ปรับแต่งตั้งค่า UbiQuiTi AF24
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร , เจตน์สันติ์ ยาวิลาศ    รูปภาพ

    รูปภาพ


เมนูบนอุปกรณ์ UbiQuiTi Airfiber AF24

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)


[youtube][/youtube]
จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone