16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ UBiQUiTi
ให้รองรับการทำงานที่หลากหลายความต้องการ

16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย jadeson เมื่อ พุธ 19 ต.ค. 2011 9:01 pm

รูปภาพ 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station Bridge
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร, เจตน์สันติ์ ยาวิลาศ

คำถาม

1. ถ้าต้องการ รับ-ส่ง โดยใ้ช้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายให้ได้ระยะทาง 4km-6km ต้องทำอย่างไรบ้าง?

คำตอบ

อุปกรณ์ UBiQUiTi NSM2 อุปกรณ์รวมสัญญาณไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 270 Mbps (MCS15 802.11b/g/n ความถี่ย่าน 2.4 GHz, แบบ 2x2 MIMO Dual-Chain), 2 x เสาอากาศ 12 dBi กำลังส่งสูง 600 mW (28 dBm), รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน PoE (เฉพาะรุ่น POE-15 เท่านั้น), เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกล 4.0-6.0 กม
โดยการติดตั้งทางฝั่ง AP1 จะเป็นตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โดย POE-15 ที่ช่อง LAN ต่อเข้า Router ต้นทาง ส่วนช่อง POE ลากสูงสุด 50 เมตรเข้าที่ NSM2 AP1
ส่วน NSM2 Station ที่ปลายทางเมื่อสแกนหาสัญญา๊ณของ AP1 เจอก็ทำ Brige โดยที่ POE-15 ที่ช่อง POE เข้าที่ NSM2 Station สูงสุด 50 เมตร ส่วนช่อง LAN นำไปต่อเข้าเพื่อกระจายสัญญาณปลายทาง  รูปภาพขั้นตอนการติดตั้ง UBiQUiTi- NSM2 AP1 ( ตั้งค่า IP Address , กระจายสัญญาณเป็น Access Point )

 1. เชื่อมต่อ PC เข้า NanoStationM2 AP1 ผ่านช่อง LAN ของ POE-15 ทำการ FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวง SubNet เดียวกันก่อน

  รูปภาพ

 2. เปิด Web Browser โดย Default IP NanoStationM2 AP1: 192.168.1.20
  โดยรหัสเข้าใช้งานเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt

  รูปภาพ

 3. หน้าเมนูหลักของ NanoStationM2 AP1


  รูปภาพ

 4. ตั้งค่าเครือข่าย Network ของอุปกรณ์ให้ตรงกับ SubNet , Gateway ของผู้ใช้งาน ไปที่เมนู
  NETWORK
  Network Mode : Bridge ( กรณีต้องการให้อยู่เป็นวง Network เดียวกัน โดยต้องสอดคล้องกับโหมดที่ให้ตัวอุปกรณ์เป็นเท่านั้น )
  Disable Network : None (ต้องการปิดการใช้งานของส่วนที่ต้องการ)

  Network Settings
  Bridge IP Address : DHCP (รับ IP อัตโนมัติจาก Router) : Static (FIX IP ของผู้ใช้งานเอง)
  IP Address : IP ของอุปกรณ์ NanoStationM2 AP1
  Netmask : Subnet ตรงกับ Router
  Gateway IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway ของระบบผู้ใช้งาน
  Primary DNS IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway หรือ DNS ของ ISP
  Secondary DNS IP : ระบุไปที่ DNS ของ ISP สำรองกรณีหา Primary DNS ไม่เจอ

  รูปภาพ

 5. เชื่อมต่อ PC เข้า NanoStationM2 AP1 ผ่านช่อง LAN ของ POE-15 แล้วเข้า Web Browser ของ NanoStationM2 AP1 ที่เปลี่ยนไปใหม่
  โดยรหัสเข้าใช้งานเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt
  รูปภาพ

 6. ตั้งค่าไร้สายของ NSM AP1 ไปที่เมนู
  Link Setup
  Basic Setting Wireless
  Wireless Mode : Access Point
  SSID : AP1 ชื่อไร้สาย
  Channel : ช่องสัญญา๊๊ณ
  Output Power : กำลังส่ง

  Wireless Security : ความปลอดภัยบนไร้สาย หรือ จะใช้ MAC ACL

  รูปภาพ

 7. ปรับระยะทางที่ใช้งานไปที่เมนู
  Advanced
  Distance : ปรับระยะทางสูงสุดที่ใช้งาน

  รูปภาพขั้นตอนการติดตั้ง UBiQUiTi- NSM2 Station Bridge ปลายทาง ( ตั้งค่า IP Address , ตั้งโหมด station )

 1. เชื่อมต่อ PC เข้า NanoStationM2 AP1 ผ่านช่อง LAN ของ POE-15 ทำการ FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวง SubNet เดียวกันก่อน

  รูปภาพ

 2. เปิด Web Browser โดย Default IP NanoStationM2 AP2: 192.168.1.20
  โดยรหัสเข้าใช้งานเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt

  รูปภาพ

 3. หน้าเมนูหลักของ NanoStationM2 AP2


  รูปภาพ

 4. ตั้งค่าเครือข่าย Network ของอุปกรณ์ให้ตรงกับ SubNet , Gateway ของผู้ใช้งาน ไปที่เมนู
  NETWORK
  Network Mode : Bridge ( กรณีต้องการให้อยู่เป็นวง Network เดียวกัน โดยต้องสอดคล้องกับโหมดที่ให้ตัวอุปกรณ์เป็นเท่านั้น )
  Disable Network : None (ต้องการปิดการใช้งานของส่วนที่ต้องการ)

  Network Settings
  Bridge IP Address : DHCP (รับ IP อัตโนมัติจาก Router) : Static (FIX IP ของผู้ใช้งานเอง)
  IP Address : IP ของอุปกรณ์ NanoStationM2 AP2
  Netmask : Subnet ตรงกับ Router
  Gateway IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway ของระบบผู้ใช้งาน
  Primary DNS IP : ระบุไปที่ Router หรือ Gateway หรือ DNS ของ ISP
  Secondary DNS IP : ระบุไปที่ DNS ของ ISP สำรองกรณีหา Primary DNS ไม่เจอ

  รูปภาพ
 5. เชื่อมต่อ PC เข้า NanoStationM2 AP2 ผ่าน POE แล้วเข้า Web Browser ของ NanoStationM2 AP2 ที่เปลี่ยนไปใหม่
  รหัสเข้าใช้งานโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น
  U:ubnt
  P:ubnt

  รูปภาพ

 6. ตั้งโหมด Station ไปที่เมนู
  Link Setup
  Basic Wireless Setting
  Wirelless Mode : Station
  กด Select เพื่อ Scan หาสัญญาณที่ต้องการทำ Station

  รูปภาพ

 7. เลือกสัญญาณที่ต้องการไป Staion Bridge ออกมา Select

  รูปภาพ

 8. SSID : จะแสดง ชื่อไร้สายที่ต้องการ Station
  Output Power : กำลังส่งให้สอดคล้องกับ AP1
  Security : ให้เหมือนกับ AP1 ที่ตั้งไว้

  รูปภาพ

 9. ตั้งค่าระัยะทางไปที่เมนู
  Advanced
  Distanced : เลือกระยะมากกว่าใช้งานจริง

  รูปภาพ

การเปิด-ปิดฟังก์ชั่น AirMax
เนื่องด้วยอุปกรณ์ UBiQUiTi ตระกูล M จะมีฟังก์ชั่น AirMax ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งสัญญาณระหว่างตัว UBiQUiTi ด้วยกันเอง แต่เมื่อเปิดใช้ AirMax แล้ว Notebook จะไม่สามารถมองเห็นได้ (การเปิด-ปิดฟังก์ชั่น AirMax จะตั้งทำเหมือนกันทั้ง 2 ฝั่ง)

รูปภาพ


ขั้นตอนการทดสอบการเชื่อมต่อ UBiQUiTi- NSM2 AP1 และ Station


AP1+Station (Show AP)


แสดงสภานะการเชื่อมต่อของ AP1

รูปภาพ


AP1+Station (PING)


ทดสอบใช้งาน ping

รูปภาพ


ping จาก AP1 ไปหา IP Address ของตัว Station

รูปภาพ


ping จาก Station ไปหา IP Address ของตัว AP1

รูปภาพ


ใช้คำสั่ง ping บน command

ping จาก AP1 ไปหา IP Address ของตัว Station

รูปภาพ


ping จาก Station ไปหา IP Address ของตัว AP1

รูปภาพ


AP1+Station (Speed Test)


แสดงความเร็วในการ link ระหว่างกัน

รูปภาพ

ทดสอบความเร็วจาก AP1 ไปที่ Station

รูปภาพ

ทดสอบความเร็วจาก Station ไปที่ AP1

รูปภาพ


แสดงความเร็วในการ link ระหว่างกัน (รูปแบบ AirView)

รูปภาพ

ทดสอบความเร็วจาก AP1 ไปที่ Station (รูปแบบ AirView)

รูปภาพ

ทดสอบความเร็วจาก Station ไปที่ AP1(รูปแบบ AirView)

รูปภาพข้อมูลสินค้าแบบมัลติมีเดีย (Multimedia)จบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
ภาพประจำตัวสมาชิก
jadeson
 
โพสต์: 619
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 ก.พ. 2009 4:50 pm

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย thawatchai30 เมื่อ เสาร์ 25 ส.ค. 2012 1:46 am

สวัสดีครับทีมงาน sys2u ครับ ผมรบกวนสอบถามหน่อยนะครับ คือถ้าผมจะให้port secondary หรือ lan2 ของ nano station M2 ไปเข้าตัว port lan UBiQUiTi PICOSTATION-M2HP พร้อมด้วยไฟ(POE) จะได้ไหมครับโดยที่ผมใช้ตัว POE เพียงแค่ตัวเดียว ที่ส่งมาจากnano m2 จะได้ไหมครับ ผมทดลองโดยการเอา secondary ของnano m2 มาใส่ที่ืnano m2 อีกตัว ผลที่ออกมาคือใช้งานได้ปกติครับ โดยการเข้าไปปรับตั้งค่าใน advance ---> Enable Poe passtho แต่ปัญหาคือ ผมเอาไปใส่กับ tactio แล้วผลที่ออกมาคือ tactio ดับและก็บุ๊ทไม่ขึ้นอีกเลยครับ ผมเลยไม่กล้าลองกับ UBiQUiTi PICOSTATION-M2HP กลัวว่ามันเดี้งไปอีกตัวครับ
สรุปครับ ใช้ไฟจาก secondary จาก Nano station m2 ไปจ่ายไฟให้ PICOSTATION-M2HP จะได้ไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
thawatchai30
 
โพสต์: 20
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 21 ต.ค. 2011 3:25 am

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย sys2u เมื่อ เสาร์ 25 ส.ค. 2012 9:17 am

thawatchai30 เขียน:สวัสดีครับทีมงาน sys2u ครับ ผมรบกวนสอบถามหน่อยนะครับ คือถ้าผมจะให้port secondary หรือ lan2 ของ nano station M2 ไปเข้าตัว port lan UBiQUiTi PICOSTATION-M2HP พร้อมด้วยไฟ(POE) จะได้ไหมครับโดยที่ผมใช้ตัว POE เพียงแค่ตัวเดียว ที่ส่งมาจากnano m2 จะได้ไหมครับ ผมทดลองโดยการเอา secondary ของnano m2 มาใส่ที่ืnano m2 อีกตัว ผลที่ออกมาคือใช้งานได้ปกติครับ โดยการเข้าไปปรับตั้งค่าใน advance ---> Enable Poe passtho แต่ปัญหาคือ ผมเอาไปใส่กับ tactio แล้วผลที่ออกมาคือ tactio ดับและก็บุ๊ทไม่ขึ้นอีกเลยครับ ผมเลยไม่กล้าลองกับ UBiQUiTi PICOSTATION-M2HP กลัวว่ามันเดี้งไปอีกตัวครับ
สรุปครับ ใช้ไฟจาก secondary จาก Nano station m2 ไปจ่ายไฟให้ PICOSTATION-M2HP จะได้ไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ


 • Tactio ที่ว่านี้เป็น AP เหรอครับผม ? แล้วตัวอุปกรณ์ใช้ Volt / Amp เท่ากับของ UBiQUiTi NSM2 เลยเหรอครับ ? แล้วขา LAN ที่จ่ายไฟฟของ UBNT มันเหมือนกันกับของ Tactio เลยหรือป่าวครับ ?

 • โดยปกติ POE ที่ใช้งานอยู่นี้เป็นแบบ Passive POE นะครับ ก็หมายถึง บริษัทฯ ใครบริษัทฯ มันทำกันเองไม่ใช่มาตรฐานนะครับ ดังนั้นส่วนใหญ่จะไม่นำาเอาไปใช้ข้ามยี่ห้อกันครับผม จะใช้ของใครของมันเท่านั้นครับ + ถ้าใช้ยี่ห้อเดียวกันสามารถใช้งานได้ครับ

 • ดังนั้นถ้าจะใช้งานต่างยี่ห้อกันจริงๆ ให้ดูว่า Volt / Amp ของ POE Injector ออกมาเท่ากันหรือเปล่า + อีกเรื่องที่สำคัญก็คือ POE Inject ยิงไฟฟออกมาที่ LAN เส้นเดียวกันกับ UBNT หรือเปล่าด้วยนะครับ ? ถ้ายิงมาคนละเส้นกันก็พังได้เลยนะครับผม ลองเช็คอีกทีนะครับ :shock:
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย kafill88 เมื่อ พุธ 16 ต.ค. 2013 11:22 am

ผมขอสอบถามหน่อยครับ

ผมมี ubnt อยู่ 4 ตัวต่อออกมาจากสายแลนทั้งหมด ระยะ ห่างกันเป็นรูปแบบทางยาวจากจุด1- 2 -3 -4 ห่างกันประมาน 300 เมตร
ถ้าผมต้องการ set ไห้ สมมุติ user aa Pass aa ap1
user aa pass aa ap2
user aa Pass aa ap3
user aa Pass aa ap4
ผมสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมครับ แต่แค่เปลี่ยน channel ap1 = 2 ap2 =6 ap3 =7 ap4 = 11

แค่นี้user ก็จะไม่ชนกันแล้วใช่ไหมครับ แล้ว ระยะทางลูกค้า เดิน ต่อจากจุด1 ไป 2 ไป 3 ก็จะสามารถ รับสัญญาน ไร้สายได้โดย auto ไปเรื่อยเลยใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือป่าว

ขอบคุณครับ
kafill88
 
โพสต์: 7
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ต.ค. 2013 7:37 pm

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ พุธ 16 ต.ค. 2013 12:13 pm

kafill88 เขียน:ผมขอสอบถามหน่อยครับ

ผมมี ubnt อยู่ 4 ตัวต่อออกมาจากสายแลนทั้งหมด ระยะ ห่างกันเป็นรูปแบบทางยาวจากจุด1- 2 -3 -4 ห่างกันประมาน 300 เมตร
ถ้าผมต้องการ set ไห้ สมมุติ user aa Pass aa ap1
user aa pass aa ap2
user aa Pass aa ap3
user aa Pass aa ap4
ผมสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมครับ แต่แค่เปลี่ยน channel ap1 = 2 ap2 =6 ap3 =7 ap4 = 11

แค่นี้user ก็จะไม่ชนกันแล้วใช่ไหมครับ แล้ว ระยะทางลูกค้า เดิน ต่อจากจุด1 ไป 2 ไป 3 ก็จะสามารถ รับสัญญาน ไร้สายได้โดย auto ไปเรื่อยเลยใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือป่าว

ขอบคุณครับผมมี ubnt อยู่ 4 ตัวต่อออกมาจากสายแลนทั้งหมด ระยะ ห่างกันเป็นรูปแบบทางยาวจากจุด1- 2 -3 -4 ห่างกันประมาน 300 เมตร


ลากสายแลนเข้า UbiQuiTi ทั้ง 4 ตัว เลยนะครับ ตั้งโหมด Access Point นะครับ


ถ้าผมต้องการ set ไห้ สมมุติ user aa Pass aa ap1
user aa pass aa ap2
user aa Pass aa ap3
user aa Pass aa ap4


อันนี้ งง ละครับตัว ไวเลสที่ใช้รุ่น nanostation m2 นะครับ ตัวอุปกรณ์ทำหน้าที่แค่กระจายไร้สาย เท่านั้น ส่วนในเรื่องการกำหนดว่า login ไหน จะมาเกาะได้ ตัวอุปกรณ์ทำไม่ได้ครับ แต่ถ้าจะตั้งเรื่องความปลอดภัยบนไร้สายตัวนี่้ทำได้หรือ จำทำ Mac filter ว่า จะให้เครื่องไหนเกาะได้เท่านั้นครับ


ผมสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมครับ แต่แค่เปลี่ยน channel ap1 = 2 ap2 =6 ap3 =7 ap4 = 11


ปกติ ช่องความถี่แนะนำ Ch1 , ch6 , ch11 วนกลับไปเรื่อยๆ 3 ช่องนี้เท่านั้นครับแค่นี้user ก็จะไม่ชนกันแล้วใช่ไหมครับ แล้ว ระยะทางลูกค้า เดิน ต่อจากจุด1 ไป 2 ไป 3 ก็จะสามารถ รับสัญญาน ไร้สายได้โดย auto ไปเรื่อยเลยใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือป่าว


การที่เครื่องลูกค้าจะรับได้หรือไม่ เครื่องนั้นต้องจำ history ที่เคยเกาะก่อนไร้สายนั้นก่อนครับ ถึงเวลาจะเดินไปจะเกาะตัวที่แรงให้เองครับ
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย kafill88 เมื่อ พฤหัสฯ. 17 ต.ค. 2013 5:23 pm

vit_et07 เขียน:
kafill88 เขียน:ผมขอสอบถามหน่อยครับ

ผมมี ubnt อยู่ 4 ตัวต่อออกมาจากสายแลนทั้งหมด ระยะ ห่างกันเป็นรูปแบบทางยาวจากจุด1- 2 -3 -4 ห่างกันประมาน 300 เมตร
ถ้าผมต้องการ set ไห้ สมมุติ user aa Pass aa ap1
user aa pass aa ap2
user aa Pass aa ap3
user aa Pass aa ap4
ผมสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมครับ แต่แค่เปลี่ยน channel ap1 = 2 ap2 =6 ap3 =7 ap4 = 11

แค่นี้user ก็จะไม่ชนกันแล้วใช่ไหมครับ แล้ว ระยะทางลูกค้า เดิน ต่อจากจุด1 ไป 2 ไป 3 ก็จะสามารถ รับสัญญาน ไร้สายได้โดย auto ไปเรื่อยเลยใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือป่าว

ขอบคุณครับผมมี ubnt อยู่ 4 ตัวต่อออกมาจากสายแลนทั้งหมด ระยะ ห่างกันเป็นรูปแบบทางยาวจากจุด1- 2 -3 -4 ห่างกันประมาน 300 เมตร


ลากสายแลนเข้า UbiQuiTi ทั้ง 4 ตัว เลยนะครับ ตั้งโหมด Access Point นะครับ


ถ้าผมต้องการ set ไห้ สมมุติ user aa Pass aa ap1
user aa pass aa ap2
user aa Pass aa ap3
user aa Pass aa ap4


อันนี้ งง ละครับตัว ไวเลสที่ใช้รุ่น nanostation m2 นะครับ ตัวอุปกรณ์ทำหน้าที่แค่กระจายไร้สาย เท่านั้น ส่วนในเรื่องการกำหนดว่า login ไหน จะมาเกาะได้ ตัวอุปกรณ์ทำไม่ได้ครับ แต่ถ้าจะตั้งเรื่องความปลอดภัยบนไร้สายตัวนี่้ทำได้หรือ จำทำ Mac filter ว่า จะให้เครื่องไหนเกาะได้เท่านั้นครับ


ผมสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมครับ แต่แค่เปลี่ยน channel ap1 = 2 ap2 =6 ap3 =7 ap4 = 11


ปกติ ช่องความถี่แนะนำ Ch1 , ch6 , ch11 วนกลับไปเรื่อยๆ 3 ช่องนี้เท่านั้นครับแค่นี้user ก็จะไม่ชนกันแล้วใช่ไหมครับ แล้ว ระยะทางลูกค้า เดิน ต่อจากจุด1 ไป 2 ไป 3 ก็จะสามารถ รับสัญญาน ไร้สายได้โดย auto ไปเรื่อยเลยใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือป่าว


การที่เครื่องลูกค้าจะรับได้หรือไม่ เครื่องนั้นต้องจำ history ที่เคยเกาะก่อนไร้สายนั้นก่อนครับ ถึงเวลาจะเดินไปจะเกาะตัวที่แรงให้เองครับ

งั้นสงสัยผมคงเข้าใจผิดอุสาอ่านตั้งนาน งงซะได้ พอดีอันเก่าช่างนอกเขามาทำไว้นะครับแล้วตอนนี้เค้าย้ายที่อยู่ไปแล้วผมเลยกะว่าจะแก้ไขเอง
งั้นแสดงว่าาสายแลนที่เสียบเข้าไปเป็นแค่ตัวจ่ายไฟเหรอครับ ส่วนสัญญานนั้น ตัวm2 รับมาทางไร้สายอย่างเดียวเหรอ
รบกวนอธิบายการได้มาของสัญญาน ที่ตัวm2 ใด้มาหน่อยครับ ผมก็เพิ่งเข้ามาเรียนรู้จาก เวป http://www.sys2u.com นี้ล่ะครับ
ขอบคุณครับ
kafill88
 
โพสต์: 7
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ต.ค. 2013 7:37 pm

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย jadeson เมื่อ ศุกร์ 18 ต.ค. 2013 8:21 am

kafill88 เขียน:
vit_et07 เขียน:
kafill88 เขียน:ผมขอสอบถามหน่อยครับ

ผมมี ubnt อยู่ 4 ตัวต่อออกมาจากสายแลนทั้งหมด ระยะ ห่างกันเป็นรูปแบบทางยาวจากจุด1- 2 -3 -4 ห่างกันประมาน 300 เมตร
ถ้าผมต้องการ set ไห้ สมมุติ user aa Pass aa ap1
user aa pass aa ap2
user aa Pass aa ap3
user aa Pass aa ap4
ผมสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมครับ แต่แค่เปลี่ยน channel ap1 = 2 ap2 =6 ap3 =7 ap4 = 11

แค่นี้user ก็จะไม่ชนกันแล้วใช่ไหมครับ แล้ว ระยะทางลูกค้า เดิน ต่อจากจุด1 ไป 2 ไป 3 ก็จะสามารถ รับสัญญาน ไร้สายได้โดย auto ไปเรื่อยเลยใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือป่าว

ขอบคุณครับผมมี ubnt อยู่ 4 ตัวต่อออกมาจากสายแลนทั้งหมด ระยะ ห่างกันเป็นรูปแบบทางยาวจากจุด1- 2 -3 -4 ห่างกันประมาน 300 เมตร


ลากสายแลนเข้า UbiQuiTi ทั้ง 4 ตัว เลยนะครับ ตั้งโหมด Access Point นะครับ


ถ้าผมต้องการ set ไห้ สมมุติ user aa Pass aa ap1
user aa pass aa ap2
user aa Pass aa ap3
user aa Pass aa ap4


อันนี้ งง ละครับตัว ไวเลสที่ใช้รุ่น nanostation m2 นะครับ ตัวอุปกรณ์ทำหน้าที่แค่กระจายไร้สาย เท่านั้น ส่วนในเรื่องการกำหนดว่า login ไหน จะมาเกาะได้ ตัวอุปกรณ์ทำไม่ได้ครับ แต่ถ้าจะตั้งเรื่องความปลอดภัยบนไร้สายตัวนี่้ทำได้หรือ จำทำ Mac filter ว่า จะให้เครื่องไหนเกาะได้เท่านั้นครับ


ผมสามารถตั้งได้เลยใช่ไหมครับ แต่แค่เปลี่ยน channel ap1 = 2 ap2 =6 ap3 =7 ap4 = 11


ปกติ ช่องความถี่แนะนำ Ch1 , ch6 , ch11 วนกลับไปเรื่อยๆ 3 ช่องนี้เท่านั้นครับแค่นี้user ก็จะไม่ชนกันแล้วใช่ไหมครับ แล้ว ระยะทางลูกค้า เดิน ต่อจากจุด1 ไป 2 ไป 3 ก็จะสามารถ รับสัญญาน ไร้สายได้โดย auto ไปเรื่อยเลยใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือป่าว


การที่เครื่องลูกค้าจะรับได้หรือไม่ เครื่องนั้นต้องจำ history ที่เคยเกาะก่อนไร้สายนั้นก่อนครับ ถึงเวลาจะเดินไปจะเกาะตัวที่แรงให้เองครับ

งั้นสงสัยผมคงเข้าใจผิดอุสาอ่านตั้งนาน งงซะได้ พอดีอันเก่าช่างนอกเขามาทำไว้นะครับแล้วตอนนี้เค้าย้ายที่อยู่ไปแล้วผมเลยกะว่าจะแก้ไขเอง
งั้นแสดงว่าาสายแลนที่เสียบเข้าไปเป็นแค่ตัวจ่ายไฟเหรอครับ ส่วนสัญญานนั้น ตัวm2 รับมาทางไร้สายอย่างเดียวเหรอ
รบกวนอธิบายการได้มาของสัญญาน ที่ตัวm2 ใด้มาหน่อยครับ ผมก็เพิ่งเข้ามาเรียนรู้จาก เวป http://www.sys2u.com นี้ล่ะครับ
ขอบคุณครับ


ก่อนที่คุณจะเข้าไปคอนฟิกอุปกรณ์อะไร คุณควรเข้าใจการทำงานอุปกรณ์นั้นๆก่อน กรณีนี้ก็เช่นกัน สิ่งที่คุณต้องทราบ

- อุปกรณ์แต่ละตัวมีการเชื่อมต่อแบบไหน ต่อสาย LAN ให้ (ตัวอุปกรณ์รองรับ POE ซึ่งสามารถจ่ายทั้งไฟและLAN ในสายเดียวกันได้)
กรณ๊แรก รับ LAN มาแล้วกระจาย AP อย่างเดียว หรือว่ารับ Wireless จากตัวหลักเชื่อมแบบ AP-WDS และกระจายต่อ
<< สามารถเข้าไปดูได้ที่โหมดในเมนูตัวอุปกรณ์

- ความต้องการ เช่น
ต้องการให้อุปกรณ์แต่ะละตัวปล่อยสัญญาณ บริเวณไหน ทิศทางเป็นอย่างไร ระยะเท่าไร )
<< รบกวนวาดเป็นรูปไดอแกรม และระบุรายละเอียดเข้ามาดีกว่าครับ ทางเราจะได้วิเคราะห์และแนะนำโหมดการทำงานที่เหมาะสม ประกอบจนอธิบายการคอนฟิกอุปกรณ์ให้ได้อย่างถูกต้อง

- กระทู้เกี่ยวข้อง สามารถอ่านเพื่อศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง
1. TIP : ถาม-ตอบ การติดตั้งบริการไร้สายภายในหมู่บ้าน ?
2. 16.2 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-WDS
3. 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
jadeson
 
โพสต์: 619
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 ก.พ. 2009 4:50 pm

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย audnakub เมื่อ เสาร์ 19 ต.ค. 2013 1:38 am

ทำตามหมดแล้ว ap1กะ2 ติดต่อกันได้หมดแล้ว มาติดตรงที่พอเอาโทรศัพท์ หรือคอมเครื่องอื่นมาต่อไวเลส กลับต่อไม่ ขึ้นunable ตลอดเลยครับ รบกวนช่วยที
audnakub
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 19 ต.ค. 2013 12:04 am

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย jadeson เมื่อ จันทร์ 21 ต.ค. 2013 7:54 am

audnakub เขียน:ทำตามหมดแล้ว ap1กะ2 ติดต่อกันได้หมดแล้ว มาติดตรงที่พอเอาโทรศัพท์ หรือคอมเครื่องอื่นมาต่อไวเลส กลับต่อไม่ ขึ้นunable ตลอดเลยครับ รบกวนช่วยที


- default ถ้าต้องการให้มือถือ โน็ตบุ็ครับสัญญาณบริเวณใกล้ๆได้ด้วย
ควรเป็นโหมด AP-WDS / ตั้งความถี่ไว้ที่ 20Hz ก่อน / เลือก chanal ให้ตรงกัน ไม่ต้องใช้ auto / เลือก country เป็น unite state / และให้ปิด AirMAX ด้วย

- ap1 กะ 2 เซตโหมดอะไรกันอยู่ capture หน้าจอ config มาให้ดูได้น่ะครับ จะได้ช่วยตรวจเช็คตั้งค่าให้ได้
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
jadeson
 
โพสต์: 619
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 ก.พ. 2009 4:50 pm

Re: 16.3 ตั้งค่าอุปกรณ์ UBiQUiTi NanoStation M2 โหมด AP-Station

โพสต์โดย kafill88 เมื่อ จันทร์ 28 ต.ค. 2013 8:04 pm

jadeson เขียน:
audnakub เขียน:ทำตามหมดแล้ว ap1กะ2 ติดต่อกันได้หมดแล้ว มาติดตรงที่พอเอาโทรศัพท์ หรือคอมเครื่องอื่นมาต่อไวเลส กลับต่อไม่ ขึ้นunable ตลอดเลยครับ รบกวนช่วยที


- default ถ้าต้องการให้มือถือ โน็ตบุ็ครับสัญญาณบริเวณใกล้ๆได้ด้วย
ควรเป็นโหมด AP-WDS / ตั้งความถี่ไว้ที่ 20Hz ก่อน / เลือก chanal ให้ตรงกัน ไม่ต้องใช้ auto / เลือก country เป็น unite state / และให้ปิด AirMAX ด้วย

- ap1 กะ 2 เซตโหมดอะไรกันอยู่ capture หน้าจอ config มาให้ดูได้น่ะครับ จะได้ช่วยตรวจเช็คตั้งค่าให้ได้


ตรง chanal ของ ubnt ใช่พวก 2414 - 2464 ป่ะครับ
kafill88
 
โพสต์: 7
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ต.ค. 2013 7:37 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง วิธีการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ UBiQUiTi (ยูบิ-ควิ-ตี้)

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron