หน้า 1 จากทั้งหมด 1

6.0 วิธีการติดตั้ง Wireless Adepter EnGenius EUB-9703

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 10 เม.ย. 2009 6:27 pm
โดย vit_et07
รูปภาพ 6.0 วิธีการติดตั้ง Wireless Adepter EnGenius EUB-9703
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

ขั้นตอนการติดตั้งโหมด EnGenius EUB-9703

  รูปภาพ

 1. นำแผ่น CD-Rom ที่อยู่ในกล่อง EnGenius EUB-9703 ติดตั้ง Driver ให้เครื่องรู้จักก่อน โดยขั้นตอนแรกยังไม่ต้องเชื่อมอุปกรณ์ EnGenius EUB-9703 เข้าเครื่องให้ติดตั้ง Driver ก่อน

  รูปภาพ

 2. เข้าไปในแผ่น CD-Rom Auto Run เข้าเมนูหลักของ EnGenius EUB-9703
  Windows Driver
  MAC Driver


  รูปภาพ

 3. กด SAVE เพื่อบันทำโปรแกรมติดตั้งไว้ในเครื่องก่อน

  รูปภาพ

 4. ไปยัง Directory ที่บันทึกทำกัน ติดตั้ง

  รูปภาพ

  รูปภาพ

 5. เลือกการติดตั้ง
  - Install Driver and EnGenius WLAN Utility ติดตั้ง Driver และเครื่องมือช่วย
  - Install driver Only ติดตั้งเฉพาะ Driver

  รูปภาพ

 6. Finish
  เสียบ Wireless Adepter EnGenius EUB-9703 เข้าเครื่อง PC

  รูปภาพ

 7. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วทำการตั้งค่าดังนี้ วิธีการติดตั้ง Wireless สำหรับเครื่อง PC หรือ Notebookจบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone