1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

วิธีการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ Linksys WRT54GL
3rd Party Firmware DD-WRT และ Tomato
ให้รองรับการทำงานที่หลากหลายความต้องการ

1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ เสาร์ 30 พ.ค. 2009 1:16 pm

รูปภาพ วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge บนอุปกรณ์ Linksys WRT54GL DD-WRT V.24
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร

คำถาม

1.ถ้าต้องการขยายสัญญาณในโหมด Repeater, Repeater Bridge เพื่อลดจุดอับสัญญาณให้ได้มากที่สุดต้องทำอย่างไรบ้าง?

คำตอบ

จากบทความ วิธีการขยายสัญญาณ True Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ Linksys WRT54GL ที่ออกมานั้นเป็นการใช้งานเพียง โหมด Repeater บน Linksys WRT54GL เพียงโหมดเดียวเท่านั้น แต่ยังมีอีกโหมด ที่สามารถนำมาใช้งานเท่ากับโหมด Repeater นั่นก็คือ โหมด Repeater Bridge ซึ่งหลักของโหมดนี้จะทำให้ วงของ Linksys WRT54GL กับ วงที่ไปเกาะเป็นวงเน็ตเวริคเดียวกัน ทำให้ทั้ง 2 วงเครือข่าlยไร้สายสามารถมองเห็นเครือข่ายข้ามไปหากันได้ และ Router ก็สามารถควบคุมการใช้งานของ IP Address ของแต่ละเครื่องได้ง่ายขึ้น
ต่างจาก Reapeater ที่จะเป็นคนละวงกันทำให้ไม่สามารถความคุมการใช้งานอีกฝั่งนึงได้ซึ่งส่วนมากโหมดนี้จะนำไปใช้กับเกาะกับสัญญาณที่ปล่อยมาจาก ไร้สายที่เป็นสาธารณะ เช่น Truewif
Mode Repeater เป็นโหมดที่สามารถใช้งานได้ทั้งเครือข่ายสาย และ เครือข่ายไร้สายได้พร้อมกัน โดยการเชื่อมต่อ Linksys WRT54GL จะไปเกาะสัญญาณไร้สายที่ต้องการจะไปเชื่อมต่อและทำให้ วงของเครือข่ายที่ไปเกาะกับ ตัว Linksys WRT54GL อยู่คนละวงกัน
Mode Repeater Bridge เป็นโหมดที่สามารถใช้งานได้ทั้งเครือข่ายสาย และ เครือข่ายไร้สายได้พร้อมกัน โดยการเชื่อมต่อ Linksys WRT54GL จะไปเกาะสัญญาณไร้สายที่ต้องการจะไปเชื่อมต่อและทำให้ วงของเครือข่ายที่ไปเกาะกับ ตัว Linksys WRT54GL เป็นวงเดียวกัน


  รูปภาพ
ขั้นตอนการติดตั้งโหมด Repeater บน Linksys WRT54GL 1

 1. เข้าหน้าบริหารการใช้งานของ Linksys WRT54GL ไปเมนู
  Setup -> Basic Setup


  รูปภาพ


  WAN Connection Type
  Connection Type : Static IP
  WAN IP Address : 192.168.200.10 -> ตั้งค่าให้ WAN IP อยู่ในวงเดียวกับ วงที่ไร้สายตัวหลักปล่อยออกมา
  Subnet Mask : 255.255.255.0 -> ตั้งค่าให้ Subnet Mask อยู่ในวงเดียวกับ วงที่ไร้สายตัวหลักปล่อยออกมา
  Gateway : 192.168.200.1 -> ตั้งค่า Gateway ไปยังตัวที่ออก Internet หรือ ตัวแจก DHCP ของตัว Router หลัก
  Static DNS 1 : 192.168.200.1 -> ตั้งค่า DNS ไปยังตัวที่ออก Internet หรือ ตัวแจก DHCP ของตัว Router หลัก

  รูปภาพ


  Router IP (เป็นส่วนของวงภายในของ Linksys WRT54GL)
  Local IP Address : 192.168.1.1 -> ตั้งค่า IP ของวงภายใน และ ค่า Gateway ของ Router
  Subnet Mask : 255.255.255.0 -> ตั้งค่า Subnet ของวงภายใน

  รูปภาพ


  DHCP (เป็นส่วนที่ต้องการให้วงภายใน Linksys WRT54GL เมื่อเวลามีคนเข้ามาใช้งาน ให้ Router ตัวนี้แจก IP อัตโนมัติหรือไม่)
  DHCP Type : DHCP Server
  DHCP Server : Enable -> ให้ระบบแจก IP Address อัตโนมัติ
  Start IP Address : 192.168.1.100 -> เริ่มการแจก IP Address ที่ 100
  Maximum DHCP User : 50 -> สิ้นสุดการแจกเมื่อครบ 50 IP แล้ว

  รูปภาพ

 2. ตั้งค่าโหมด Repeater ที่ต้องการ ไปที่เมนู
  Wireless -> Basic Settings

  รูปภาพ


  Wireless Physical Interface (เป็นเครือข่ายไร้สายตัวหลัก)
  Wireless Mode : Repeater -> สำคัญมากในเลือกรูปแบบของ Linksys WRT54GL ที่ต้องการให้ตัวนี้เป็น
  Wireless Network Mode : Mixed -> มาตรฐานไร้สายที่ต้องการ B+G
  Wireless Network Name (SSID) : SYS2U -> สำคัญมากที่จะให้เครือข่ายหลักไปเกาะกับสัญญาณที่การจายอยู่ชื่อว่าอะไร

  Virtual Interfaces (เป็นการสร้างเครือข่ายไร้สายเสมือนอีกชื่อขึ้นมา)
  Wireless Network Name (SSID) : SYS2U Repeater -> เป็นชื่อไร้สายที่จะปล่อยสัญญาณออกจาก Linksys WRT54GL อีกที

  รูปภาพ

 3. ตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย ไปทีเมนู
  Wireless -> Wireless Security

  รูปภาพ


  Physical Interface (ตั้งค่าความปลอดภัยให้ตรงกับ ตัวสัญญาณที่ไปเกาะ)
  Security Mode : WEP -> รูปแบบความปลอดภัยให้เหมือนกับตัวหลัก
  Default Transmit Key : 1 -> ใช้งานที่ KEY 1
  Encryption : 64bit 10 hex digit -> รูปแบบการเข้ารหัส
  KEY : 1234567890

  Virtual Interface -> ต้องการให้ สัญญาณที่สร้างขึ้นมา SYS2U Repeater มีรหัสหรือไม่

  รูปภาพ

 4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Linksys WRT54GL กับสัญญาณต้นทาง ไปที่เมนู
  Status -> Wireless

  รูปภาพ


  Wireless Node
  จะเห็นค่า MAC Address ของ AP ตัวหลักที่โชว์ขึ้นมา และระดับสัญญาณ ( Signal Quality ) ขึ้นแถบระดับการเกาะของสัญญาณ

  รูปภาพ


  ทดสอบโดยการใช้คำสั่งใน Command ไปยัง Gateway ของฝั่งตัวหลัก
  ping 192.168.200.1 -> จะพบว่าค่าระดับสัญญาณ ~ 71% จะได้ค่า Time จากการใช้คำสั่ง Command ที่มีค่าอยู่ประมาณ 2-5 ms โดยประมาณ

  รูปภาพ


เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยใช้ Linksys WRT54GL ทำโหมด Repeaterขั้นตอนการติดตั้งโหมด Repeater Bridge บน Linksys WRT54GL 2

 1. เข้าหน้าบริหารการใช้งานของ Linksys WRT54GL ไปเมนู
  Setup -> Basic Setup

  รูปภาพ


  WAN Connection Type
  Connection Type : Disable -> ไม่ได้ใช้งาน

  รูปภาพ


  Router IP (เป็นส่วนของวงภายในของ Linksys WRT54GL)
  Local IP Address : 192.168.200.20 -> ตั้งค่า IP ของวงภายใน ให้เป็นวงเดียวกับตัวหลัก
  Subnet Mask : 255.255.255.0 -> ตั้งค่า Subnet ของวงภายใน ให้เป็นวงเดียวกับตัวหลัก
  Gateway : 192.168.200.1 -> ตั้งค่า Gateway ของวงภายใน ให้ชี้ไปที่ Gateway ตัวหลัก
  Local DNS : 192.168.200.1 -> ตั้งค่า DNS ของวงภายใน ให้ชี้ไปที่ DNS หรือ Gateway ตัวหลัก

  รูปภาพ


  DHCP (เป็นส่วนที่ต้องการให้วงภายใน Linksys WRT54GL เมื่อเวลามีคนเข้ามาใช้งาน ให้ Router ตัวนี้แจก IP อัตโนมัติหรือไม่)
  DHCP Type : DHCP Server
  DHCP Server : Disable -> ให้ระบบแจก IP Address มาจากตัวหลัก

  รูปภาพ

 2. ตั้งค่าโหมด Repeater Bridge ที่ต้องการ ไปที่เมนู
  Wireless -> Basic Settings

  รูปภาพ


  Wireless Physical Interface (เป็นเครือข่ายไร้สายตัวหลัก)
  Wireless Mode : Repeater Bridge -> สำคัญมากในเลือกรูปแบบของ Linksys WRT54GL ที่ต้องการให้ตัวนี้เป็น
  Wireless Network Mode : Mixed -> มาตรฐานไร้สายที่ต้องการ B+G
  Wireless Network Name (SSID) : SYS2U -> สำคัญมากที่จะให้เครือข่ายหลักไปเกาะกับสัญญาณที่การจายอยู่ชื่อว่าอะไร

  Virtual Interfaces (เป็นการสร้างเครือข่ายไร้สายเสมือนอีกชื่อขึ้นมา)
  Wireless Network Name (SSID) : SYS2U Repeater Bridge -> เป็นชื่อไร้สายที่จะปล่อยสัญญาณออกจาก Linksys WRT54GL อีกที

  รูปภาพ

 3. ตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย ไปทีเมนู
  Wireless -> Wireless Security

  รูปภาพ


  Physical Interface (ตั้งค่าความปลอดภัยให้ตรงกับ ตัวสัญญาณที่ไปเกาะ)
  Security Mode : WEP -> รูปแบบความปลอดภัยให้เหมือนกับตัวหลัก
  Default Transmit Key : 1 -> ใช้งานที่ KEY 1
  Encryption : 64bit 10 hex digit -> รูปแบบการเข้ารหัส
  KEY : 1234567890

  Virtual Interface -> ต้องการให้ สัญญาณที่สร้างขึ้นมา SYS2U Repeater Bridge มีรหัสหรือไม่

  รูปภาพ

 4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Linksys WRT54GL กับสัญญาณต้นทาง ไปที่เมนู
  Status -> Wireless

  รูปภาพ


  Wireless Node
  จะเห็นค่า MAC Address ของ AP ตัวหลักที่โชว์ขึ้นมา และระดับสัญญาณ ( Signal Quality ) ขึ้นแถบระดับการเกาะของสัญญาณ

  รูปภาพ


  ทดสอบโดยการใช้คำสั่งใน Command ไปยัง Gateway ของฝั่งตัวหลัก
  ping 192.168.200.1 -> จะพบว่าค่าระดับสัญญาณ ~ 60% จะได้ค่า Time จากการใช้คำสั่ง Command ที่มีค่าอยู่ประมาณ 2-5 ms โดยประมาณ

  รูปภาพ

เสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยใช้ Linksys WRT54GL ทำโหมด Repeater Bridgeจบบทความ

รายละเอียดการให้บริการจากทีมงาน SYS2U.COM Xpert Zone
แก้ไขล่าสุดโดย vit_et07 เมื่อ เสาร์ 12 ก.ย. 2009 11:41 pm, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย chayapan เมื่อ เสาร์ 18 ก.ค. 2009 8:59 pm

ขอถามนิดนึงครับ
ถ้าเราใช้ WRT54GL ทำ repeater bridge ที่รับจาก WRT54GL เหมือนกัน เนี่ย เมื่อเราต้องการเกาะสัญญาณ เราต้องใส่ SSID และ security ให้เหมือนใช่มั้ย และหลังจากนั้นตรง virtual interface ก็ใส่ SSID ที่เราต้องการที่จะให้ repeater ตัวนั้นปล่อยออกมา แต่ถ้าเราต้องการใช้ SSID เดิม password เดิมก็ใส่ให้เหมือนกันเลยได้มั้ยครับ คอมมันจะงง มั้ย

หรือถ้ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ

เรื่องๆ ของเรื่องก็คือ อยากได้ SSID เดียวใช้ได้ทั้งบ้าน
chayapan
 
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 18 ก.ค. 2009 4:44 pm

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย sys2u เมื่อ เสาร์ 18 ก.ค. 2009 10:02 pm

chayapan เขียน:ขอถามนิดนึงครับ
ถ้าเราใช้ WRT54GL ทำ repeater bridge ที่รับจาก WRT54GL เหมือนกัน เนี่ย เมื่อเราต้องการเกาะสัญญาณ เราต้องใส่ SSID และ security ให้เหมือนใช่มั้ย

 • ถูกต้องครับ


และหลังจากนั้นตรง virtual interface ก็ใส่ SSID ที่เราต้องการที่จะให้ repeater ตัวนั้นปล่อยออกมา แต่ถ้าเราต้องการใช้ SSID เดิม password เดิมก็ใส่ให้เหมือนกันเลยได้มั้ยครับ คอมมันจะงง มั้ย


 • ถูกต้องครับ / ไม่งงครับ :D


หรือถ้ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
เรื่องๆ ของเรื่องก็คือ อยากได้ SSID เดียวใช้ได้ทั้งบ้าน


 • สามารถกำหนดได้ตามที่ถามมาเลยครับ :D
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย chayapan เมื่อ เสาร์ 18 ก.ค. 2009 10:48 pm

แต่ทำไม notebook บางตัวถึงเล่นไม่ได้อ่ะคับ โดยเฉพาะรุ่นเก่า มันไม่ได้อ่ะคับ งง
chayapan
 
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 18 ก.ค. 2009 4:44 pm

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย chayapan เมื่อ อาทิตย์ 19 ก.ค. 2009 12:38 am

ทั้งหมดควรจะเป็น channel เดียวกันมั้ยครับ
chayapan
 
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 18 ก.ค. 2009 4:44 pm

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย sys2u เมื่อ อาทิตย์ 19 ก.ค. 2009 10:00 pm

chayapan เขียน:แต่ทำไม notebook บางตัวถึงเล่นไม่ได้อ่ะคับ โดยเฉพาะรุ่นเก่า มันไม่ได้อ่ะคับ งงSYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย chayapan เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 2009 1:41 pm

chayapan เขียน:ทั้งหมดควรจะเป็น channel เดียวกันมั้ยครับ
chayapan
 
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 18 ก.ค. 2009 4:44 pm

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย sys2u เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 2009 2:54 pm

chayapan เขียน:ทั้งหมดควรจะเป็น channel เดียวกันมั้ยครับ • ไม่เคยสังเกตนะครับ ลองทดสอบดูก็ได้ครับว่า Channel เดียวกันหรือไม่ครับ ? ว่าแต่ว่าทำไมถึงต้องสนใจเรื่อง Channel ด้วยเหรอครับ ? มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับ Channel หรือเปล่าครับ ? :D
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย chayapan เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 2009 4:20 pm

เปล่าหรอกครับ คือ อยากทราบว่าอาการที่หลุดๆมาๆ มันอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้ เพราะส่วนมาก ถ้าเราตั้ง โหมด AP ปกติจะตั้ง channel ให้ห่างกัน พอสมควรน่ะครับ
ขอบคุณมากนะครับ ได้ความรู้มากเลย
chayapan
 
โพสต์: 10
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 18 ก.ค. 2009 4:44 pm

Re: 1.1 วิธีการขยายสัญญาณไร้สายแบบ Repeater, Repeater Bridge

โพสต์โดย vit_et07 เมื่อ จันทร์ 20 ก.ค. 2009 4:59 pm

chayapan เขียน:เปล่าหรอกครับ คือ อยากทราบว่าอาการที่หลุดๆมาๆ มันอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้ เพราะส่วนมาก ถ้าเราตั้ง โหมด AP ปกติจะตั้ง channel ให้ห่างกัน พอสมควรน่ะครับ
ขอบคุณมากนะครับ ได้ความรู้มากเลยปกติเวลา เลือกโหมด Repeater , Repeator Bridge Wireless Channel จะไม่มีให้กรอกนะครับ มันจะทำการค้นหา้ชื่อสัญญาณที่ต้องการไปเกาะอัตโนมัติให้เลย
แต่ถ้าเป็น โหมด AP ถึงจะมีให้เลือก Channel แนะนำำตั้งที CH 1 , 6 , 11 เพราะ Wireless Adepter , Notebook จะใช้งานที่ Channel นี้กัน
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline
ภาพประจำตัวสมาชิก
vit_et07
 
โพสต์: 1025
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 01 ต.ค. 2008 10:30 am

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ปรับแต่งอุปกรณ์ Linksys WRT54GL

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron