บทที่ 1 - วิธีการติดตั้ง Web Mail บน Google Appilcations

ข้อมูล วิธีการติดตั้ง และการปรับแต่ง Google Applications ให้ใช้งานร่วมกับ 'กัซ สตูดิโอ'

บทที่ 1 - วิธีการติดตั้ง Web Mail บน Google Appilcations

โพสต์โดย sys2u เมื่อ ศุกร์ 20 ก.พ. 2009 4:48 pm

รูปภาพ วิธีการติดตั้ง Web Mail บน Google Application
บทความสำหรับ: ผู้ที่ต้องการติดตั้ง Webmail สำหรับหน่วยงาน หรือใช้งานร่วมกับ 'กัซ สตูดิโอ'
โดย ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร


คำถาม

1.ถ้าต้องการติดตั้ง Webmail บน Google Application เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บเมล์ขององค์กร มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ

บริการ Google Applications หรือ 'Google Apps' เป็นบริการที่ดีมากอีกบริการหนึ่งของ Google โดยเราสามารถสมัครเข้าใช้เว็บเบสโปรแกรมได้แบบฟรี และแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งบริการดังกล่าว ได้แก่ Gmail, Google Talk, Google Calendar และ Google Documents

บทความต่อไปนี้เป็นการแสดงขั้นตอนวิธีการติดตั้ง Webmail ในรูปแบบของ Gmail ให้กับโดเมนเนมขององค์กร โดยตัวอย่างจะเป็นการติดตั้งโดเมนเนม 'guzstudio.com'


ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการติดตั้ง
 1. โดเมนเนมที่นำมาใช้ในการติดตั้งคือ 'guzstudio.com' (* ท่านสามารถนำประยุกต์ใช้งานกับโดเมนเนมอิ่นได้ตามสะดวก)
 2. DNS Manager ที่ใช้ในการติดตั้งคือ 'enomcentral.com' (* ประยุกต์ใช้กับ DNS Manager ที่ท่านจดทะเบียนโดเมนเนม)ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน Google Apps !

 1. เปิดโปรแกรม ‘Internet Explorer’ พิมพ์ที่ช่อง ‘Address’ -> ‘http://www.google.com/a’

  รูปภาพ 2. จากนั้นเลือกไปที่ 'ธุรกิจและพนักงาน'

  รูปภาพ 3. เลือกไปที่ 'เริ่มต้น' -> 'ลงชื่อสมัครเข้าใช้ แบบ Standard Edition'

  รูปภาพ

  รูปภาพ 4. เลือกที่ 'ผู้ดูแลระบบ' เพื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการการติดตั้งทั้งหมดของโดเมน จากนั้นระบุโดเมนที่เราต้องการสร้างบัญชี 'guzstudio.com' จากนั้นกดปุ่ม 'เริ่มต้น'

  รูปภาพ 5. ระบุข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม 'ดำเนินต่อไป'
  * กรุณาระบุ 'ที่อยู่อีเมล์' ให้ถูกต้อง เพราะ Google Apps จะส่งข้อมูลตืดต่อกับผู้ดูแลระบบผ่านอีเมล์นี้ โดยท่านสามารถระบุที่อยู่อีเมล์ที่สะดวกในการติดต่อมากที่สุด

  รูปภาพ

  รูปภาพ


 6. ระบุบัญชีผู้ดูและระบบ จากนั้นกดปุ่ม 'ฉันยอมรับ ดำเนินการตั้งค่าต่อไป'

  รูปภาพ

  รูปภาพขั้นตอนที่ 2 ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน


 1. กดลิงค์ 'ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน'

  รูปภาพ


 2. จากนั้นเลือกวิธีการยืนยันแบบ 'อัปโหลดไฟล์ HTML'

  รูปภาพ


 3. จากนั้นให้สร้างไฟล์ชื่อว่า 'googlehostedservices.html' โดยภายในระบุ Google Verification Code ตามที่ Google ระบุให้ เมื่อสร้างไฟล์เสร็จแล้ว ให้ลองทดสอบเปิดไฟล์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Google Verification Code

  รูปภาพ

  รูปภาพ


 4. จากนั้นทำการอัปโหลดไฟล์ 'googlehostedservices.html' ที่สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ไปไว้ที่ Root Directory ของโดเมน 'http://www.guzstudio.com' (* นำไฟล์ไปไว้ ณ บริการโฮสติ้งที่คุณใช้บริการอยู่) จากนั้นกดปุม 'ยืนยัน'

 5. Google Apps จะแสดงรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูล

  รูปภาพ
ขั้นตอนที่ 3 กำหนด MX Record ของ DNS Server ให้ชี้ไปยัง Google Apps Server


 1. ไปที่เมนู 'การตั้งค่าบริการ' -> 'อีเมล์'

  รูปภาพ


 2. จากนั้นกดลิงค์ไปที่ 'คำแนะนำในการเปิดใช้อีเมล์' และ 'แก้ไขเรคคอร์ด MX'

  รูปภาพ

  รูปภาพ 3. Google Apps จะแสดงรายละเอียด MX Record ที่เราจะต้องไปแก้ไขใน DNS Manager ของโดเมน 'guzstudio.com'

  จากตัวอย่างเป็นการใช้งาน DNS Manager ของ enomcentral.com ท่านสามารถประยุกต์การกำหนด MX Record กับ DNS Manager ของโดเมนท่าน หรือปรึกษาผู้ดูแลระบบ DNS ที่ท่านจดทะเบียน

  จากนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 'ฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว'

  รูปภาพ 4. ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของโดเมน 'guzstudio.com' เปิดโปรแกรม Command Prompt ไปที่เมนู 'Start' -> 'Run' จากนั้นพิมพ์ 'cmd' จะปรากฏหน้าจอพร้อมทำงาน จากนั้นพิมพ์คำสั่งดังรายการต่อไปนี้

  • พิมพ์คำสั่ง 'nslookup'
  • พิมพ์คำสั่ง 'set type=mx' (* เปลี่ยน Type เพื่อดูข้อมูล MX โดยเฉพาะ)
  • พิมพ์ 'guzstudio.com' (* เรียกข้อมูล MX ของโดเมน guzstudio.com)

  • พิมพ์คำสั่ง 'set type=all' (* เปลี่ยน Type เพื่อดูข้อมูลแบบ ALL)
  • พิมพ์ 'guzstudio.com' (* เรียกข้อมูลแบบ ALL ของโดเมน guzstudio.com)

   ข้อมูล MX และ ALL ของโดเมน guzstudio.com จะแสดงออกมา โดยเป็นข้อมูลก่อนการแก้ไข MX Record ตามที่ Google Apps กำหนดให้ เมื่อเราทำการแก้ไข MC Record เสร็จเรียบร้อยนั้น ถ้าเราย้อนกลับมาทำตามขึ้นตอนนี้อีกครั้ง จะพบว่าข้อมูล MX Record จะเปลี่ยน ซึ่งเป็นการตรวจสอบการติดตั้งของเราว่าสมบูรณ์แล้วหรือไม่


  รูปภาพ 5. แก้ไขข้อมูลโดเมน 'guzstudio.com' ด้วย ENOM DNS Manager ไปที่เมนู 'User (MX)' จากนั้นกำหนด MX Record ตามที่ Google Apps กำหนด จากนั้นกดปุ่ม 'Save'

  * เนื่องจากโดเมน 'guzstudio.com' ได้จดทะเบียนกับ 'ENOM' ดังนั้นจึงสามารถใช้งาน DNS Manager ในการแก้ไขข้อมูล MX Record ได้ กรุณาแก้ไข MX Record โดเมนของท่านด้วย DNS Manager ของผู้ให้บริการที่ท่านได้จดทะเบียนไว้ ถ้าไม่ทราบกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ท่านได้จดทะเบียนโดเมนไว้ครับ

  รูปภาพ

  รูปภาพ 6. ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของโดเมน 'guzstudio.com' อีกครั้งภายหลังที่ได้ทำการแก้ไข MX Record แล้ว โดยเปิดโปรแกรม Command Prompt ไปที่เมนู 'Start' -> 'Run' จากนั้นพิมพ์ 'cmd' จะปรากฏหน้าจอพร้อมทำงาน จากนั้นพิมพ์คำสั่งดังรายการต่อไปนี้

  • พิมพ์คำสั่ง 'nslookup'
  • พิมพ์คำสั่ง 'set type=mx' (* เปลี่ยน Type เพื่อดูข้อมูล MX โดยเฉพาะ)
  • พิมพ์ 'guzstudio.com' (* เรียกข้อมูล MX ของโดเมน guzstudio.com)

  จะพบว่าข้อมูลของโดเมน 'guzstudio.com' ได้เปลี่ยนไปตามการกำหนดของ Google Apps เรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จขึ้นตอนการแก้ไข MX Record

  รูปภาพขั้นตอนที่ 4 กำหนดที่อยู่เว็บเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยตัวอย่างจะเป็นการกำหนด 'webmail.guzstudio.com' ให้เป็นที่อยู่เว็บของ Google Apps ที่เราสร้างขึ้นมา


 1. ไปที่เมนู 'การตั้งค่าบริการ' -> 'อีเมล์'

  รูปภาพ 2. จากนั้นไปที่ลิงค์ 'เปลี่ยน URL'

  รูปภาพ


 3. เปลี่ยน URL ให้เป็น 'webmail.guzstudio.com' จากนั้นกดปุ่ม 'ดำเนินต่อไป'

  รูปภาพ


 4. นำเอา CNAME ที่กำหนดโดย Google Apps ไปเปลี่ยนใน DNS Manager เพื่อกำหนดให้ 'webmail.guzstudio.com' ชี้ไปยัง 'ghs.google.com' จากนั้นกดปุ่ม 'ฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์'

  รูปภาพ 5. แก้ไขข้อมูลโดเมน 'guzstudio.com' ด้วย ENOM DNS Manager ไปที่เมนู 'Hosts Records' จากนั้นกำหนด CNAME ตามที่ Google Apps กำหนด จากนั้นกดปุ่ม 'Save'

  รูปภาพ 6. ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของโดเมน 'guzstudio.com' อีกครั้งภายหลังที่ได้ทำการแก้ไข CNAME แล้ว โดยเปิดโปรแกรม Command Prompt ไปที่เมนู 'Start' -> 'Run' จากนั้นพิมพ์ 'cmd' จะปรากฏหน้าจอพร้อมทำงาน จากนั้นพิมพ์คำสั่งดังรายการต่อไปนี้

  • พิมพ์คำสั่ง 'nslookup'
  • พิมพ์ 'webmail.guzstudio.com' (* เรียกข้อมูล webmail.guzstudio.com)

  รูปภาพ 7. ทดสอบการเช้าใช้งาน Google Apps ด้วยชื่อ 'webmail.guzstudio.com' โดยเปิดโรปรแกรม Internet Explorer จากนั้นพิมพ์ 'webmail.guzstudio.com'

  รูปภาพ 8. ทดสอบ Log on เข้าไปยัง Google Apps ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อทดสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

  รูปภาพ

  รูปภาพ  เสร็จแล้วครับ ! ตอนนี้ท่านสามารถใช้งาน Google Apps ด้วยโดเมนเนมของท่านเอง โดยจะได้บัญชี Email ฟรี 50 บัญชี ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 7 กิกะไบท์ / บัญชี พร้อม Google Apps อื่นๆ อีกมากมาย :D
SYS2U.COM 24-Hour Online IT Store
ซิสทูยู เฟสบุ๊ค - http://www.facebook.com/SYS2UOnline

ภาพประจำตัวสมาชิก
sys2u
Administrator
 
โพสต์: 4716
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 30 ก.ย. 2008 12:35 pm
ที่อยู่: SYS2U.COM Bangkok, Thailand.

ย้อนกลับไปยัง กูเกิ้ลแอพพลิเคชั่น (Google Applications)

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน