หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บทที่ 6 - กำหนด 'Playing Rules' สำหรับ 'Voice Menu'

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 23 เม.ย. 2009 4:35 pm
โดย sys2u
รูปภาพ บทที่ 6 - กำหนด 'Playing Ruule' สำหรับ 'Voice Menu' ของอุปกรณ์ Grandstream GXE-5024 แบบ After Hour/Business Hour
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร


การกำหนด 'Playing Rules' เป็นการกำหนดช่วงเวลาในการทำงานของ 'Voice Menu' โดยเราสามารถกำหนดให้ Voice Menu ที่สร้างขึ้นมาให้ 'Play' ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตัวอย่าง กำหนดให้
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto-Attendant) จะแบ่งการตอบรับเป็น 2 รูปแบบ คือ ภายในเวลาทำการ (Business Hour) กับนอกเวลาทำการ (After Hour) โดยกำหนดเป็น
  • เวลาทำการ (Business Hour) : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
  • นอกเวลาทำการ (After Hour) : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.01-24.00 น., วันเสาร์-อาทิคย์ เวลา 0.00-24.00 น.*Note ในการกำหนด 'Playing Rules' จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาให้เป็นมาตรฐานให้ถูกต้อง โดยประเทศไทยมีฐานเวลา GMT +7:00

โดยเข้าไปที่เมนู 'System Configuration -> System Setting -> Time Zone' จากนั้นกดปุ่ม 'Submit'

  รูปภาพขั้นตอนที่ 1 กำหนด 'Playing Rules - Business Hour' ของอุปกรณ์ Grandstream GXE-5024

 1. เข้าไปที่เมนู 'Auto-Attendant -> Playing Rules' จากนั้นกดปุ่ม 'Add'

  รูปภาพ


 2. กำหนด Add Playing Rules
  - กำหนด ‘Play Voice Menu' = ‘Business Hour’
  - กำหนด ‘Day of Week' = 'MON, TUE, WED, THU, FRI'
  - กำหนด ‘Play Time’ = ‘9:00-18:00'

  รูปภาพ

 3. จากนั้นกดปุ่ม 'Submit' เพื่อบันทึกข้อมูล

 4. จากนั้นอุปกรณ์ Grandstream GXE-5024 จะบันทึกการติดตั้งลงบน FLASH Memory และแสดงหน้าเมนู 'Auto-Attendant -> Playing Rules'

  รูปภาพ


ขั้นตอนที่ 2 กำหนด 'Playing Rules - After Hour' ของอุปกรณ์ Grandstream GXE-5024

 1. เข้าไปที่เมนู 'Auto-Attendant -> Playing Rules' จากนั้นกดปุ่ม 'Add'

  รูปภาพ


 2. กำหนด Add Playing Rules
  - กำหนด ‘Play Voice Menu' = ‘After Hour’
  - กำหนด ‘Day of Week' = 'MON, TUE, WED, THU, FRI'
  - กำหนด ‘Play Time’ = ‘18:01-23:59'

 3. จากนั้นกดปุ่ม 'Submit' เพื่อบันทึกข้อมูล

  รูปภาพ 4. กำหนด Add Playing Rules
  - กำหนด ‘Play Voice Menu' = ‘After Hour’
  - กำหนด ‘Day of Week' = 'MON, TUE, WED, THU, FRI'
  - กำหนด ‘Play Time’ = ‘00:00-08:59'

 5. จากนั้นกดปุ่ม 'Submit' เพื่อบันทึกข้อมูล

  รูปภาพ
 6. กำหนด Add Playing Rules
  - กำหนด ‘Play Voice Menu' = ‘After Hour’
  - กำหนด ‘Day of Week' = 'SUN, SAT'
  - กำหนด ‘Play Time’ = ‘00:00-23:59'

 7. จากนั้นกดปุ่ม 'Submit' เพื่อบันทึกข้อมูล

  รูปภาพ


 8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนด 'Playing Rules'

  รูปภาพ
  จบขั้นตอนการติดตั้ง กำหนด 'Playing Rules' สำหรับ 'Voice Menu'